монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
12 август 2022 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
12.8.1813 г.
Австрия обявява война на Наполеон
 

Кой е тук

 
Анонимни: 18
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 27 юли 2021 г. /вторник/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-151/09.07.2021 г. Доклад към отчета за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г. от Златко Живков – Кмет на Община Монтана.
2. 08-01-152/09.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно командировки към II-то тримесечие на 2021 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет Монтана.
3. 08-01-153/09.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно актуализация на бюджета на община Монтана за 2021г. по функции, дейности и параграфи.
4. 08-01-162/13.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно допълване на списъка за пътуващите от социалните услуги приет като част от решението за бюджет за 2021 год. точка 15-3
5. 08-01-130/11.06.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Монтана.
6. 08-01-146/07.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на План за действие на Община Монтана в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2021-2023 г.
7. 08-01-149/09.07.2021 г. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно Отчет за дейността на Общински съвет – Монтана и неговите комисии за периода от 01.01.2021г. до 30.06.2021 г.
8. 08-01-150/09.07.2021 г. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана.
9. 08-01-141/30.06.2021 г. докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2021 г.
10. 08-01-142/30.06.2021 г. докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2021 г.
11. 08-01-143/30.06.2021 г. докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2021 г.
12. 08-01-144/30.06.2021 г. докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2021 г.
13. 08-01-147/07.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.40.412 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Мало поле, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За обществено обслужване, автосервиз и тир паркинг“ и проект за Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за елемент на техническата инфраструктура – пътна връзка на ПИ с идентификатор 48489.40.412 към републикански път (РП) II-81 „Обходен път Монтана“ през ПИ с идентификатор 48489.40.162, с обхват част от ПИ с идентификатор 48489.40.162 по КК на гр. Монтана, местност Мало поле.
14. 08-01-148/07.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.40.342 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Мало поле, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За обществено обслужване“.
15. 08-01-155/09.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 670.597 землище на с. Долна Вереница по плана на новообразуваните имоти на местност Парта за землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, код по ЕКАТТЕ 22040, община Монтана, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За вилно строителство“.
16. 08-01-156/09.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.40.25 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Мало поле, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За автоцентър“.
17. 08-01-157/12.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 670.660 землище на с. Долна Вереница по плана на новообразуваните имоти на местност Парта за землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, код по ЕКАТТЕ 22040, община Монтана, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За вилно строителство“.
18. 08-01-158/12.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.32 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Пръчов дол, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За жилищно строителство“.
19. 08-01-154/09.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за сключване на договор за доброволно прилагане на уличната регулация за УПИ І в кв. 204 и част от улично пространство на ул.„Иван Давидков” с ОТ 1246-1658-1656-123 по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона гр. Монтана.
20. 08-01-159/12.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
21. 08-01-160/12.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
22. 08-01-161/12.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
23. 08-01-163/13.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно п родажба на самостоятелен обект – частна общинска собственост с адрес гр. Монтана, ул.„Иван Вазов” №26, ЖСК ”Лика Рачин”, вх.Б.
24. Питания
 
публикувано от Монтана-днес на: 21-07-2021   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Пром. помещение - 210000 BGN - с. Боровци
Продава Вила - 24000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 65000 BGN - с. Ерден
Продава Къща - 152000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 300000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  НОВА ОБЯВА! ! ! ! Агенция" ТАРА" продава тухлен апа
цена: 80 000 лв.
 
  Агенция' ТАРА' продава многостаен тухлен апарта
цена: 125 000 лв.
 
  Дава се под наем модерно оборудвана кравеферма в района
цена: 1 лв.
 
 
 

Анекдот

 
Чудили се Сащ кога да нападнат Русия, и решили да питат другите страни.
Питали Франция:
- Кога е най-добре да нападнем Русия?
- Само не през зимата... отговорили франките!!!
Попитали и Германия...
- Само не през лятото ,,, отговорили ...
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   SQL заявки:17 | време: 0.0194s  | политика за използване на бисквитки | rss източник