монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
19 септември 2021 г.

обратна връзка
Фризьорски салон Жени стил
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
19.9.1994 г.
В САЩ е излъчен първият епизод на един от най-гледаните сериали - Спешно Отделение.
 

Кой е тук

 
Анонимни: 13
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 23
 
Заседание на Общински съвет
Протокол № 23

На 27.07.2021 г. от 14.00 ч. в Голяма зала на Младежкия дом се проведе закрито заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 28 общински съветници, от общ брой 33. В заседанието взеха участие и:
г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
г-жа Юлия Илиева – Гл.счетоводител в Община Монтана
Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана и г-н Валери Георгиев – Заместник председател на ОбС Монтана при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-166/27.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за елемент на техническата инфраструктура – пътна връзка на ПИ с идентификатор 48489.2.555 към републикански път (РП) II-81 „Обходен път Монтана“, с обхват част от ПИ с идентификатори 48489.2.438, 48489.2.662 и 48489.2.663 по КК на гр. Монтана, местност Сланището.
2. 08-01-151/09.07.2021 г. Доклад към отчета за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г. от Златко Живков – Кмет на Община Монтана.
3. 08-01-152/09.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно командировки към II-то тримесечие на 2021 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет Монтана.
4. 08-01-153/09.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно актуализация на бюджета на община Монтана за 2021г. по функции, дейности и параграфи.
5. 08-01-162/13.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно допълване на списъка за пътуващите от социалните услуги приет като част от решението за бюджет за 2021 год. точка 15-3
6. 08-01-130/11.06.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно изменение на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Монтана.
7. 08-01-146/07.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на План за действие на Община Монтана в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2021-2023 г.
8. 08-01-149/09.07.2021 г. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно Отчет за дейността на Общински съвет – Монтана и неговите комисии за периода от 01.01.2021г. до 30.06.2021 г.
9. 08-01-150/09.07.2021 г. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана.
10. 08-01-141/30.06.2021 г. докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2021 г.
11. 08-01-142/30.06.2021 г. докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2021 г.
12. 08-01-143/30.06.2021 г. докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2021 г.
13. 08-01-144/30.06.2021 г. докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2021 г.
14. 08-01-147/07.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.40.412 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Мало поле, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За обществено обслужване, автосервиз и тир паркинг“ и проект за Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за елемент на техническата инфраструктура – пътна връзка на ПИ с идентификатор 48489.40.412 към републикански път (РП) II-81 „Обходен път Монтана“ през ПИ с идентификатор 48489.40.162, с обхват част от ПИ с идентификатор 48489.40.162 по КК на гр. Монтана, местност Мало поле.
15. 08-01-148/07.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.40.342 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Мало поле, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За обществено обслужване“.
16. 08-01-155/09.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 670.597 землище на с. Долна Вереница по плана на новообразуваните имоти на местност Парта за землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, код по ЕКАТТЕ 22040, община Монтана, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За вилно строителство“.
17. 08-01-156/09.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.40.25 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Мало поле, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За автоцентър“.
18. 08-01-157/12.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 670.660 землище на с. Долна Вереница по плана на новообразуваните имоти на местност Парта за землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, код по ЕКАТТЕ 22040, община Монтана, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За вилно строителство“.
19. 08-01-158/12.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.32 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Пръчов дол, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За жилищно строителство“.
20. 08-01-154/09.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за сключване на договор за доброволно прилагане на уличната регулация за УПИ І в кв. 204 и част от улично пространство на ул.„Иван Давидков” с ОТ 1246-1658-1656-123 по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона гр. Монтана.
21. 08-01-159/12.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
22. 08-01-160/12.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
23. 08-01-161/12.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
24. 08-01-163/13.07.2021 г. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно п родажба на самостоятелен обект – частна общинска собственост с адрес гр. Монтана, ул.„Иван Вазов” №26, ЖСК ”Лика Рачин”, вх.Б.
25. 08-01-164/22.07.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.17.610 по кадастралната карта /КК/ на гр. Монтана, като се предвиди ново застрояване.
26. Питания

Целият документ /Протокол № 23 от 2021 г./ можете да прочетете тук.
 
публикувано от Монтана-днес на: 29-07-2021   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Двустаен - 100000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 100000 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Двустаен - 400 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Двустаен - 250 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Тристаен - 600 BGN - гр. Монтана
 
Ecometal
 

Последни обяви

 
  Предлагам износоустойчиви твърдосплавни инструменти - д
 
  Предлагам износоустойчиви инструменти - твърдосплавни и д
 
  Доставям износоустойчиви водещи керамични ролки и дюзи
 
 
 

Анекдот

 
Ако са те обидили, не давай воля на гнева си. Просто поеми дълбоко въздух, а после издишай и чуй сърцето си. Стреляй между двата удара.
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   SQL заявки:17 | време: 0.0241s  | политика за използване на бисквитки | rss източник