монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
19 септември 2021 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
19.9.1982 г.
Скот Фалман написва първата емотикона в света - ”:-)” в дискусионен форум.
 

Кой е тук

 
Анонимни: 12
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 14 септември 2021 г. /вторник/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-190/01.09.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно разрешение за формиране на паралелки в общински училища с брой ученици под нормативите за минимален брой.
2. 08-01-189/01.09.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно допълване на списъка за пътуващите от социалните услуги приет, като част от решението за бюджета за 2021г.- точка 15-4
3. 08-01-191/01.09.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно Даване на съгласие за закупуване на техника за нуждите на „Регионално депо за отпадъци-Монтана” ЕООД гр. Монтана.
4. 08-01-170/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Смоляновци, община Монтана
5. 08-01-171/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
6. 08-01-172/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
7. 08-01-173/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
8. 08-01-174/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
9. 08-01-175/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
10. 08-01-176/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на самостоятелен обект – частна общинска собственост с адрес гр. Монтана, ул.„Иван Аврамов” №30
11. 08-01-177/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост на законно построена сграда с учредено правото на строеж върху общинска земя.
12. 08-01-178/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и Тихомир Сердов в урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII455 в кв.35 по кадастралния и регулационен план на с.Долно Белотинци, община Монтана, чрез продажба дела на община Монтана.
13. 08-01-179/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана, Валя Петрова и Венцислав Георгиев в урегулиран поземлен имот (УПИ) V280 в кв. 53 по действащия подробен устройствен план на с.Сумер, община Монтана, чрез продажба дела на община Монтана.
14. 08-01-180/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и Валери Спасов в новообразуван урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI437 в кв.68 по действащия подробен устройствен план на с.Долна Вереница, община Монтана, чрез продажба дела на община Монтана.
15. 08-01-181/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно безвъзмездно прехвърляне на собственост в полза на държавата на язовир „Добри дол”, находящ се в землището на с. Стубел, община Монтана.
16. 08-01-182/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предварително съгласие за промяна на предназначението на част от поземлени имоти с идентификатори 51665.23.949 и 51665.23.629 по кадастралната карта на с.Николово, общ.Монтана с начин на трайно ползване пасище, мера за неземеделски нужди за осигуряване на път за достъп до поземлен имот с идентификатор 51665.23.352 по КК на с.Николово, общ.Монтана.
17. 08-01-183/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонениe през имоти публична общинска собственост
18. 08-01-168/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.1.1310 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Золиша, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За силозно стопанство и ведомствена бензиностанция“.
19. 08-01-169/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти 670.163, 670.165, 670.166 и 670.429 землище на с. Долна Вереница по плана на новообразуваните имоти на местност Парта за землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, код по ЕКАТТЕ 22040, община Монтана, с който имотите да се обединят, като за новообразувания имот да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За вилно строителство“.
20. 08-01-184/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.1.873 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Свинарска пътека, с който имота да се раздели на два нови с проектни идентификатори 48489.1.1317 и 48489.1.1318, за новообразуваните имоти да се предвиди ниско свободно и свързано застрояване на общата им граница и да се определи конкретно предназначение „за автопаркинг, диагностичен център и жилищна сграда“.
21. 08-01-185/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.190.515 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Парта, за промяна предназначението на част от имота в „за вилно строителство” и се предвиди ниско свободно застрояване.
22. 08-01-186/30.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за кабелно ел. захранване НН за поземлени имоти/ПИ/ с идентификатори 48489.26.599 и проектен 48489.26.885 по кадастралната карта/КК/ на гр. Монтана, местност Пръчов дол.
23. 08-01-188/31.08.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно участие на Регионална библиотека „Гео Милев“, гр. Монтана по Програма „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания, на Агенцията за хора с увреждания (АХУ)
24. 08-01-192/01.09.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.27.751 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Белия камък, с който имота да се раздели на два нови, като за новообразуван ПИ с проектен идентификатор 48489.27.831 да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „за вилно строителство“, а ПИ с проектен идентификатор 48489.27.830 да остане земеделска земя.
25. Питания
 
публикувано от Монтана-днес на: 08-09-2021   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Двустаен - 100000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 100000 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Двустаен - 400 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Двустаен - 250 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Тристаен - 600 BGN - гр. Монтана
 
Ecometal
 

Последни обяви

 
  Предлагам износоустойчиви твърдосплавни инструменти - д
 
  Предлагам износоустойчиви инструменти - твърдосплавни и д
 
  Доставям износоустойчиви водещи керамични ролки и дюзи
 
 
 

Анекдот

 
Ако са те обидили, не давай воля на гнева си. Просто поеми дълбоко въздух, а после издишай и чуй сърцето си. Стреляй между двата удара.
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   SQL заявки:17 | време: 0.0263s  | политика за използване на бисквитки | rss източник