монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
29 ноември 2021 г.

обратна връзка
Фризьорски салон Жени стил
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
29.11.1760 г.
Франция предава град Детройт на Великобритания.
 

Кой е тук

 
Анонимни: 30
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 25
 
Заседание на Общински съвет
Протокол № 25

На 28.10.2021 г. от 14.00 ч. в Голяма зала на Младежкия дом се проведе закрито заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 26 общински съветници, от общ брой 33. В заседанието взеха участие и:
г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
Заседанието беше открито и ръководено от г-н Валери Георгиев – Заместник председател на Общински съвет Монтана и г-жа Камелия Трифонова – Заместник председател на ОбС Монтана при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-223/26.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно ползване на част от натрупаните средства от отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), преведени от Община Монтана по сметката на РИОСВ- Монтана за чужди средства, за закупуване на машина за листа, предвид разпоредбата на чл. 64, ал. 4 от ЗУО и чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (Наредба № 7 от 19 декември 2013 г.)
2. 08-01-224/26.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно изпълнение на мерки във връзка с COVID 19 и актуализация на бюджета за 2021г.
3. 08-01-198/28.09.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Монтана
4. 08-01-200/08.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно командировки към III-то тримесечие на 2021 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана
5. 08-01-201/08.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно ползване на банков кредит (кредитна линия) за обезпечаване на временен недостиг на средства по бюджета на община Монтана.
6. 08-01-199/08.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно преместване на паметната плоча и дописване на имена на загиналите във войните от с. Вирове.
7. 08-01-202/11.10.2021 г. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Монтана, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.
8. 08-01-207/13.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана третото тримесечие на 2021 г.
9. 08-01-208/13.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана за третото тримесечие на 2021 г.
10. 08-01-209/13.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на„Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД гр. Монтана за третото тримесечие на 2021 г.
11. 08-01-210/13.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на„Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД гр. Монтана третото тримесечие на 2021 г.
12. 08-01-211/13.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно безвъзмездно право на ползване върху движими вещи
13. 08-01-203/13.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.200.205 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта, да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „за вилно строителство“.
14. 08-01-204/13.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.27.102 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Над село, да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „за вилно строителство“.
15. 08-01-205/13.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.157 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Брескето, да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „за жилищно строителство“.
16. 08-01-206/13.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.170.537 по кадастралната карта на гр. Монтана за разделянето му на два поземлени имота с проектни идентификатори 48489.170.975 и 48489.170.976, и промяна предназначението на ПИ с проектен идентификатор 48489.170.976 от земеделска земя в „за вилно строителство”.
17. 08-01-220/18.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 670.146 землище на с. Долна Вереница по плана на новообразуваните имоти на местност Парта за землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, код по ЕКАТТЕ 22040, община Монтана, с който за имота да се предвиди ниско свободно застрояване и да се определи конкретно предназначение „За вилно строителство“.
18. 08-01-221/18.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно одобряване на частично изменение (ЧИ) на общия устройствен план на общината (ОУПО) с териториален обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.21.583 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта.
19. 08-01-212/14.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и „МОНТ-ТРАНС-05” ЕООД, гр.Монтана с управител Иво Владимиров в урегулиран поземлен имот (УПИ) XX в кв.281 по действащия подробен устройствен план на ж.к.”Младост 2”, гр.Монтана, чрез продажба дела на община Монтана.
20. 08-01-213/14.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) I в кв.71 по кадастралния и регулационен план на с.Славотин, община Монтана
21. 08-01-214/14.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) I в кв.73 по кадастралния и регулационен план на с.Габровница, община Монтана
22. 08-01-215/14.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ IV281 в кв.53 и част от улично пространство с ОТ 213-212-208-235 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Сумер, общ.Монтана.
23. 08-01-216/14.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на газопроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през поземлени имоти общинска собственост.
24. 08-01-217/14.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно Учредяване право на прокарване на водопроводно и канализационно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през поземлен имот общинска собственост.
25. 08-01-218/14.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на сгради, придобил правото на строеж върху общинска земя.
26. 08-01-219/14.10.2021 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно определяне на начална годишна наемна цена на затревени площи в регулацията на с. Славотин, община Монтана.
27. Питания

Целият документ /Протокол № 25 от 2021 г./ можете да прочетете тук.
 
публикувано от Монтана-днес на: 29-10-2021   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Къща - 25000 EUR - с. Вирове
Продава Двустаен - 62000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 105000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 135000 BGN - гр. Монтана
Продава Едностаен - 68000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Издирва вижда чува заснема
цена: 1.00 лв.
 
  Вътрешни ремонти шпакловки боя гипс картон ВиК инсталац
 
  Продавам гора с програма за рязане на дърва за огрев в
цена: 11 лв.
 
 
 

Анекдот

 
Ако са те обидили, не давай воля на гнева си. Просто поеми дълбоко въздух, а после издишай и чуй сърцето си. Стреляй между двата удара.
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   SQL заявки:17 | време: 0.0356s  | политика за използване на бисквитки | rss източник