монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
18 юли 2024 г.

обратна връзка
Фризьор. Фризьорски салон Жени стил Монтана
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Информационен портал град Монтана рекламно полеинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Online games
 

На днешният ден

 
18.7.1610 г.
Умира Микеланджело Мериси ди Караваджо, един от най-великите италиански художници
 

Кой е тук

 
Анонимни: 18
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 23 ноември 2023 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-246/14.11.2023 год. Докладна записка от инж. Иво Цветанов Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно предложение за избор на състав и ръководство на постоянните комисии
2. 08-01-247/14.11.2023 год. Докладна записка от инж. Иво Цветанов Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно избор на заместник председатели на Общински съвет Монтана.
3. 08-01-245/14.11.2023 год. Докладна записка от инж. Иво Цветанов Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана.
4. 08-01-243/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно разрешение за подписване на допълнително споразумение между Община Монтана и Управляващия орган на ПРЧР за удължаване срока на проект BG05SFPR002-2.001-0106-С01 „Грижа в дома в Община Монтана“, процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА”, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027
5. 08-01-244/13.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно ползване на банков кредит (кредитна линия) за обезпечаване на временен недостиг на средства по бюджета на община Монтана през 2024г.
6. 08-01-225/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на списък по чл. 104, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) на спортните обекти на територията на община Монтана, които може да са обект на управление и разпореждане по ЗФВС.
7. 08-01-226/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд в землищата на с. Благово и с. Студено буче, община Монтана.
8. 08-01-227/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно включване на общинско жилище в Общинския жилищен фонд.
9. 08-01-228/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно утвърждаване на наемната цена за стопанската 2023/2024 год. за отдаване под наем без търг или конкурс на ползватели на масиви за едногодишно ползване на земеделски земи от ОПФ в землищата на община Монтана.
10. 08-01-229/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през имоти публична общинска собственост.
11. 08-01-230/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за учредяване право на прокарване на електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през имоти публична общинска собственост.
12. 08-01-231/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съгласие за учредяване на възмездно и безвъзмездно право на прокарване на подземно външно кабелно трасе ниско напрежение за присъединяване на фотоволтаична инсталация към електроразпределителната мрежа, през имот публична общинска собственост.
13. 08-01-232/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
14. 08-01-233/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
15. 08-01-234/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
16. 08-01-235/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
17. 08-01-236/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
18. 08-01-237/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост.
19. 48-10-71/08.11.2023 год. Предложение от общинските съветници на ПП „Възраждане в Общински съвет Монтана, чрез Александър Димитров, председател на общинска организация „Възраждане“, гр. Монтана, бул. „Трети Март“ № 84, Битов комбинат, ет. 2, относно намаляване на таксата за почасово паркиране в Синя зона в центъра на град Монтана.
20. 08-01-238/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно закупуване на техника, необходима за дейностите при депонирана на отпадъците на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм (Регионалното депо за неопасни отпадъци – регион Монтана).
21. 08-01-239/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.170.581 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта.
22. 08-01-240/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.220.76 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта.
23. 08-01-241/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.26.671 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Над село.
24. 08-01-242/09.11.2023 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за техническа инфраструктура – трасе на кабелно eл. захранване 20 kV от съществуващ трафопост в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.27.767, през ПИ с идентификатор 48489.27.158 до съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 48489.25.790 по кадастралната карта /КК/ на гр. Монтана и трасе на кабелно ел. захранване НН от съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 48489.27.767, през ПИ с идентификатор 48489.27.158 до ПИ с идентификатори 48489.25.812 и 48489.25.813 по КК на гр. Монтана.
25. Питания
 
публикувано от Монтана-днес на: 16-11-2023   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Магазин - 200000 EUR - гр. Бойчиновци
Дава под наем Мезонет - 350 BGN - гр. Монтана
Продава Четиристаен - 155000 BGN - гр. Монтана
Продава Етаж от къща - 140000 BGN - гр. Монтана
Продава Вила - 60000 BGN - гр. Лом
 
Информационен портал град Монтана рекламно поле
 

Последни обяви

 
  РАБОТНИК ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ Фирма занимаваща се с пройз
 
  Склададжия Фирма занимаваща се с производство на зам
 
  Шофьор - Доставчик Фирма " Пазарен ден" зан
 
 
 

Анекдот

 
Дядо , към внучка:- А ти , имаш ли си гадже?
-А ааа , не. Мама миналата пролет си имаше и знаеш ли тате как я би!?
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Казанлък | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   SQL заявки:17 | време: 0.0175s  | политика за използване на бисквитки | rss източник