монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
21 юли 2018 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Справочник
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
21.7.1816 г.
Роден в Израел Паул Юлиус (барон фон) Ройтер, основател на осведомителната агенция, носеща неговото име. Истинско име: Беер ...
 

Кой е тук

 
Анонимни: 21
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 23
 
Заседание на Общински съвет
Протокол № 23

На 27.07.2017 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 29 общински съветници. В заседанието взеха участие и:
г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
г-н Тихомир Антонов – Зам.-кмет на Община Монтана
инж. Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-жа Соня Тодорова – Директор Дирекция „ОС” при Община Монтана
г-н Александър Герасимов – Директор Дирекция „ХД” при Община Монтана
г-н Вивиан Григоров – Директор Дирекция „ОС” при Община Монтана
инж. Камен Каменов – Гл. инженер в Община Монтана
Всички управители на дружества със 100 % общинско участие в капитала им.
Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, инж. Найден Найденов – Зам.председател на ОбС Монтана при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-197/10.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно създаване на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи.
2. 08-01-198/10.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предложение на Община Монтана за включване на общински детски градини и общинско училище в Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2017/2018 г.
3. 08-01-228/14.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно предложение на Община Монтана за включване на общински детски градини и общински училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г.
4. 08-01-196/10.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно командировки за II-то тримесечие на 2017 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана.
5. 08-01-219/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за изпълнението на бюджета на Община Монтана към 30.06.2017 год.
6. 08-01-220/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно актуализация на бюджета на община Монтана за 2017г. по функции, дейности и параграфи.
7. 08-01-221/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно ползване на Средства от фонд „Флаг” за мостово финансиране при изпълнение на проектите: „Подобряване на спортната инфраструктура като база за развитие на млади спортни таланти” Договор № № РД-02-29-260/22.11.2016г.”, „ Превенция на демографския срив в транс-граничен регион България – Сърбия ” Договор № РД – 02-29-271/22.11.2016г., „ Консервация, ревитализация и изложба на Раннохристиянска базилика и средновековна крепост в трансграничен регион България – Сърбия ” Договор № РД – 02-29-274/1/22.11.2016г. и Подобряване на нематериалното културно наследство в трансграничен регион, № СB007.1.11.118, № РД – 02-29-266/ 22.11.2016 г.
8. 08-01-222/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно молба за опрощаване на задължения към Монтански Окръжен съд и Община Монтана.
9. 08-01-192/26.06.2017 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС Монтана, относно промяна в Наредбата за условията и реда за разрешаване на поставянето на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане и Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Монтана.
10. 08-01-202/11.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2017 г.
11. 08-01-203/11.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2017 г.
12. 08-01-204/11.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2017 г.
13. 08-01-205/11.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Общински медицински център-Монтана” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2017 г.
14. 08-01-206/11.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Център по дентална медицина №1” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2017 г.
15. 08-01-207/11.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2017 г.
16. 08-01-210/12.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно сключване на договори при изпълнение на рекламна и информационна дейност от „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана.
17. 08-01-211/12.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно одобряване на капиталови разходи за строителни дейности на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана.
18. 08-01-212/12.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно одобрение на проект на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот между „Технологичен парк” ЕООД град Монтана и „Агролинк груп” ООД град Монтана.
19. 08-01-213/12.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно одобрение на проект на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот между „Технологичен парк” ЕООД град Монтана и „Дикмонт” ООД град Монтана.
20. 08-01-170/07.06.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища в община Монтана, приета с Решение № 212/18.12.2008 г. на Общински съвет гр. Монтана.
21. 08-01-195/05.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно изменение на Наредбата за организация на движението на територията на гр. Монтана, приета с Решение №626/14.06.2007г., изм. и доп. с Решения №426/25.02.2010 г.; №470/27.05.2010 г.; №488/22.06.2010 г.; №522/16.09.2010 г.; №631/28.04.2011 г.; №461/14.02.2013 г., №1020/22.07.2014 г., №104/25.02.2016 г. И №203/28.06.2016 г. на Общински съвет гр. Монтана.
22. 08-01-200/10.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен имот /ПИ/ № 20.440 по плана на новообразуваните имоти/ПНИ/ на местност Парта, гр.Монтана, код по ЕКАТТЕ 48489, с който да се промени начина на трайно ползване на имота, като се определи конкретно предназначение „За жилищно строителство” и се предвиди ниско застрояване.
23. 08-01-201/10.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 48489.1.1306 по кадастралната карта/КК/ на гр.Монтана на гр.Монтана, местност Золиша, с който да се промени конкретното предназначение на имота „За производствена и складова дейност” с цел застрояване, да се обедини с ПИ с идентификатор 48489.1.946 и се предвиди ниско застрояване.
24. 08-01-208/12.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.26.529 по кадастралната карта/КК/ на гр.Монтана, с който да се промени предназначение на имота, като се определи конкретно предназначение „За жилищно строителство” и се предвиди ниско застрояване.
25. 08-01-209/12.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 48489.4.514, 48489.4.378 и 48489.4.381 по кадастралната карта /КК/ на гр.Монтана на гр.Монтана, местност Лъката, с който да се промени конкретното предназначение на ПИ 48489.4.514 от „За автокъща и ОО” в „За автосервиз и кафе” и той да се разшири с ПИ 48489.4.378 и ПИ 48489.4.381 и за новообразувания имот да се предвиди ново ниско застрояване.
26. 08-01-183/13.06.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Смоляновци, община Монтана.
27. 08-01-214/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно продажба на земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд.
28. 08-01-215/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на с. Крапчене, община Монтана.
29. 08-01-216/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост с идентификатор 48489.11.535.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, представляващ двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Монтана, ул. „Иван Вазов” №22, на общински куклен театър „Патилан” гр. Монтана.
30. 08-01-217/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване проект за изменение на действащия кадастрален план на с. Трифоново, община Монтана, като се попълва нов имот пл. №230 и се поправя имот пл. №69
31. 08-01-218/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХІІІ в кв. 6, УПИ ІІІ в кв. 5 и част от улично пространство по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона (СПЗ), гр. Монтана.
32. 08-01-223/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и „Перфект Ауто Плюс” ЕООД, ЕИК 202830057, чрез изкупуване на идеални части, представляващи поземлен имот с проектен идентификатор 48489.5.591 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана с проектна площ 120.00 (сто и двадесет) кв. м. от „Перфект Ауто Плюс”.
33. 08-01-224/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост, чрез прехвърляне дела на община Монтана в полза на „СПА” ЕООД, ЕИК 111563079 на проектен поземлен имот с идентификатор 48489.5.583, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.
34. 08-01-225/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение и сервитут от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот общинска собственост.
35. 08-01-226/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на газопроводно отклонение в имот - частна общинска собственост в гр. Монтана.
36. 08-01-227/13.07.2017 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на водопроводно отклонение през имот - публична общинска собственост.
37. 08-01-230/18.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно изменение на ПУП-ПРЗ УПИ I, УПИ II, кв. 74, по подробния устройствен план на кв. „Мала Кутловица”, гр. Монтана.
38. 08-01-231/18.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно обявяване за частна общинска собственост новообразуван поземлен имот с идентификатор 48489.2.657, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.
39. 08-01-232/24.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно издаване на Запис на заповед от Община Монтана в полза на Министерството на околната среда и водите – Управляващ орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.” във връзка с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с регистрационен № BG16M1OP002-5.002-0004-C1 за изпълнение на проект с регистрационен № BG16M1OP002-5.002-0004 „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух по показателите ФЧП10 и ПАВ на община Монтана“, одобрен за финансиране по процедура чрез директно предоставяне „Разработване /Актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух“, по приоритетна ос Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” .
40. 08-01-233/24.07.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на сграда, придобил правото на строеж върху общинска земя.
41.Питания

Целият документ /Протокол № 23 от 2017 г./ можете да прочетете тук.
публикувано от Монтана-днес на: 28-07-2017   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Тристаен - 90000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 58000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 68000 BGN - гр. Монтана
Продава Четиристаен - 120000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 25000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Търся монтажник на дограма и щори
 
  Рус - Булстрой ЕООД - Хидроизолация и топлоизолация на
 
  Агенция ' Тара' продава двустаен панелен апарт
цена: 56 000 лв.
 
 
 

Анекдот

 
Богат човек всеки път давал значителна сума на просяк край църковен храм. Един ден човекът изчезнал и дълго време го нямало. След няколко седмици просякът с радост го видял да минава по улицата.
– Къде изчезнахте? – попитал той тревожно.
– Ходихме ...
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | инфо Пирин | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Сандански | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | Лечебна козметика | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер | Бетонови изделия |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.0268s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник