монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
19 април 2018 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Справочник
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
19.4.1824 г.
Английският поет лорд Байрон умира от треска в Гърция
 

Кой е тук

 
Анонимни: 22
Регистрирани:
 
01:reni_vlhristova

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 25
 
Заседание на Общински съвет
Протокол № 25

На 24.10.2017 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 33 общински съветници. В заседанието взеха участие и:
г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
инж. Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Станислав Станоев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” при Община Монтана
г-жа Мая Райкова – Гл. счетоводител на Община Монтана

Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, г-жа Иванка Делева Зам.председател на ОбС Монтана и инж. Найден Найденов – Зам.председател на ОбС Монтана при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-298/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно промяна в наименованията на социалните услуги, функциониращи на територията на Община Монтана
2. 08-01-299/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017-2018 година.
3. 08-01-292/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно командировки за III-то тримесечие на 2017 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана
4. 08-01-300/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно издаване запис на заповед.
5. 08-01-305/11.10.2017 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС Монтана, относно отмяна на решение № 600/14.09.2017 г. на Общински съвет Монтана.
6. 08-01-264/11.09.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Монтана.
7. 08-01-304/10.10.2017 год. Докладна записка от Диман Георгиев – За Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.26.658 по кадастралната карта/КК/ на гр.Монтана, с който да се промени начина на трайно ползване на имота, като се определи конкретно предназначение „За жилищно строителство” и се предвиди ново застрояване.
8. 08-01-267/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
9. 08-01-268/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
10. 08-01-269/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
11. 08-01-270/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
12. 08-01-271/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
13. 08-01-272/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
14. 08-01-273/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
15. 08-01-274/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
16. 08-01-275/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
17. 08-01-276/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
18. 08-01-277/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
19. 08-01-278/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
20. 08-01-279/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
21. 08-01-280/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
22. 08-01-281/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
23. 08-01-282/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
24. 08-01-284/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
25. 08-01-285/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
26. 08-01-286/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
27. 08-01-287/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
28. 08-01-306/12.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
29. 08-01-283/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно включване в общинския жилищен фонд на новопридобито жилище
30. 08-01-288/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. Индустриална №82, кв. 6
31. 08-01-289/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост
32. 08-01-290/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за свързано застрояване в УПИ XI, кв. 355 по плана на гр. Монтана.
33. 08-01-291/03.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на движима вещ – общинска собственост – автомобил УАЗ-3962-01
34. 08-01-293/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение и сервитут от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот общинска собственост.
35. 08-01-294/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонение през имот публична общинска собственост.
36. 08-01-295/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
37. 08-01-296/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Захари Стоянов”, кв. 333.
38. 08-01-297/05.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на гр. Монтана.
39. 08-01-303/10.10.2017 год. Докладна записка от Диман Георгиев – За Кмет на Община Монтана, относно обявяване за частна общинска собственост на проектен поземлен имот с идентификатор 48489.5.604 и поземлен имот с идентификатор 48489.5.283, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана и прекратяване на съсобственост в новообразуван поземлен имот с идентификатор 48489.5.606 между община Монтана и „Емко” ООД, гр. Монтана.
40. 08-01-307/12.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана на бул. „Трети март“ №64
41. 08-01-308/17.10.2017 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. Индустриална №58, кв. 6
42. Питания

Целият документ /Протокол № 25 от 2017 г./ можете да прочетете тук.
публикувано от Монтана-днес на: 25-10-2017   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Дава под наем Едностаен - 300 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Едностаен - 300 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 53000 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 65000 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 97000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  НОВА ОБЯВА АГЕНЦИЯ ЛУИС КОНСУЛТ' ' ПРОДАВА 3
цена: 75000 лв.
 
  ЦЕНА С КОМЕНТАР АГЕНЦИЯ ЛУИС КОНСУЛТ' ' ПРОДА
цена: 52000 лв.
 
  ! ! НОВА ОБЯВА! ! ! АГЕНЦИЯ ЛУИС КОНСУЛТ' ' ПРОДА
цена: 78500 лв.
 
 
 

Анекдот

 
Богат човек всеки път давал значителна сума на просяк край църковен храм. Един ден човекът изчезнал и дълго време го нямало. След няколко седмици просякът с радост го видял да минава по улицата.
– Къде изчезнахте? – попитал той тревожно.
– Ходихме ...
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | инфо Пирин | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Сандански | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | Лечебна козметика | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер | Бетонови изделия |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.1897s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник