монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
21 октомври 2018 г.

обратна връзка
Фризьорски салон Жени стил
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Справочник
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
21.10.1847 г.
Започва гражданската война в Швейцария.
 

Кой е тук

 
Анонимни: 15
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 28
 
Заседание на Общински съвет
Протокол № 28

На 29.01.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 32 общински съветници. В заседанието взеха участие и:
г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
инж. Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Станислав Станоев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” при Община Монтана
г-жа Соня Тодорова – Директор Дирекция „ОС” при Община Монтана
г-н Александър Герасимов – Директор Дирекция „ХД” при Община Монтана
г-н- Деян Димитров – Директор Дирекция „ЕИИР” при Община Монтана
г-н Красимир Иванов – Директор Дирекция „АПИО” при Община Монтана
г-н Вивиан Григоров – Директор Дирекция „ТУС” при Община Монтана
г-жа Юлия Илиева – Главен счетоводител на Община Монтана
г-жа Юлия Игнатова – Гл. експерт в Община Монтана
Всички кметове на населени места в община Монтана
Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, г-жа Камелия Трифонова – Зам.председател на ОбС Монтана и г-н Валери Георгиев – Зам.председател на ОбС Монтана при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-15/15.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на „Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление в община Монтана за 2017 година“.
2. 08-01-14/15.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Монтана за 2018 година“.
3. 08-01-1/09.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно годишен план за приватизация за 2018 г.
4. 08-01-2/09.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на Годишната програма за 2018 г. за развитие на читалищната дейност.
5. 08-01-12/12.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно отчет на изпълнението на Общински план за младежта за 2017 г. и приемане на Общински план за младежта за 2018 г. в Община Монтана.
6. 08-01-11/12.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно разпределение на преходния остатък от 2017 год.
7. 08-01-22/24.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на общински бюджет за 2018 година.
8. 08-01-9/11.01.2018 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно отчет за дейността на Общински съвет – Монтана и неговите комисии за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
9. 08-01-10/12.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно общински план за противодействие на тероризма в Община Монтана.
10. 08-01-3/10.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.27.657 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Семчова круша, за промяна предназначението на земеделска земя в „за жилищно строителство”.
11. 08-01-4/10.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за промяна на предназначението и за застрояване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.26.717 по кадастралната карта/КК/ на гр.Монтана, с който да се раздели на два нови ПИ, да се промени начина им на ползване, като се определи конкретно предназначение „За жилищно строителство” и да се предвиди ново застрояване.
12. 08-01-5/10.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ III в кв. 2 с конкретно предназначение: „за детско заведение”, по действащия подробен устройствен план на с. Благово, общ. Монтана.
13. 08-01-6/10.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Долна Вереница, община Монтана
14. 08-01-7/10.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на гр. Монтана
15. 08-01-8/11.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХХІІІ и УПИ ХХХІV в кв. 6 (поземлени имоти с идентификатори 48489.5.565 и 48489.5.600 по кадастраната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана) по действащия подробен устройствен план (ПУП) на Стара промишлена зона (СПЗ), гр. Монтана и за част от улично пространство на ул. „Индустриална” с ОТ17-ОТ18-ОТ19-ОТ27 (част от поземлен имот с идентификатор 48489.5.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана), обявяване за частна общинска собственост частта от уличното пространство и прекратяване на съсобственост в новообразуван УПИ ХХІІІ, кв. 6 по действащия ПУП на СПЗ, гр. Монтана между община Монтана и „МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ” ЕАД, гр. София чрез изкупуване дела на общината.
16. 08-01-13/15.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно опрощаване и отписване от регистрите на община Монтана на несъбираеми общински вземания.
17. 08-01-16/15.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
18. 08-01-17/15.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана.
19. 08-01-18/15.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на преминаване по реда на чл. 192, ал. 3 от ЗУТ през поземлен имот с №331007 публична общинска собственост.
20. 08-01-19/15.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на тръбопроводи за довеждащо и отвеждащо водопрекарване.
21. 08-01-20/15.01.2018 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на тръбопроводи за довеждащо и отвеждащо водопрекарване
22. Питания

Целият документ /Протокол № 28 от 2018 г./ можете да прочетете тук.
публикувано от Монтана-днес на: 30-01-2018   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Двустаен - 50000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 79000 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Офис - 250 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 18000 BGN - с. Крапчене
Продава Двустаен - 56000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Търся човек за самостоятелна обзаведена стая и самостоя
 
  Продавам къща в село Стубел върху площ от 960 кв м на
цена: 7000 лв.
 
  Предлагам рязане цепене и нанасяне на дърва за град Мон
цена: 5 лв.
 
 
 

Анекдот

 
Богат човек всеки път давал значителна сума на просяк край църковен храм. Един ден човекът изчезнал и дълго време го нямало. След няколко седмици просякът с радост го видял да минава по улицата.
– Къде изчезнахте? – попитал той тревожно.
– Ходихме ...
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | инфо Пирин | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Сандански | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | Лечебна козметика | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер | Бетонови изделия |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.0318s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник