монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
26 май 2020 г.

обратна връзка
Фризьорски салон Жени стил
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
26.5.1521 г.
Едиктът от Вормс обявява извън закона Мартин Лутер и неговите последователи, след като през април папата го отлъчва от църквата ...
 

Кой е тук

 
Анонимни: 27
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 44
 
Заседание на Общински съвет
Протокол № 44

На 30.05.2019 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 33 общински съветници. В заседанието взеха участие и:
г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
г-н Станислав Станоев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Тихомир Антонов – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Красимир Иванов – Директор Дирекция „АПИО” при Община Монтана
г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” при Община Монтана
г-жа Соня Тодорова – Директор Дирекция „ОС” при Община Монтана
г-жа Детелинка Рангелова – Директор Дирекция „ТУС” при Община Монтана
г-н Александър Герасимов – Директор Дирекция „ХД” при Община Монтана
Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, г-н Валери Георгиев – Зам.председател на ОбС Монтана и г-жа Камелия Трифонова – Зам.председател на ОбС Монтана при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-118/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно безвъзмездно право на ползване върху движими вещи.
2. 08-01-136/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно командировки за I-во тримесечие на 2019 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана.
3. 08-01-112/15.04.2019 год. Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ Монтана, относно изменение на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Монтана, приет с Решение № 103/2502.2016 год.
4. 08-01-137/15.05.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет – Монтана, относно приемане решение на Общото събрание на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана.
5. 08-01-138/15.05.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет – Монтана, относно даване съгласие за приемане решение на Общото събрание на „Топлофикация” АД, гр. Монтана.
6. 08-01-117/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.27.815 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Над село за промяна на предназначението на земеделска земя в „За жилищно строителство” и да се предвиди ниско застрояване.
7. 08-01-142/20.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.25.413 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Расника за промяна на предназначението на земеделска земя в „За вилно строителство” и да се предвиди ниско застрояване.
8. 08-01-144/20.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) и Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03201.130.18 по кадастралната карта (КК) на с. Безденица, общ. Монтана местност Краварника за промяна на предназначението на земеделска земя в „за промишлена и складова дейност” и да се предвиди ниско застрояване.
9. 08-01-119/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно прехвърляне на общинско жилище в общинския жилищен фонд.
10. 08-01-120/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предоставяне за безвъзмездно управление за срок от пет години недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ сграда на Здравно-консултативен център, находяща се на ул. „Одрин” № 30-Г, кв. Кошарник, гр. Монтана, на КЗСУ „Св. Мина”, гр. Монтана.
11. 08-01-121/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наематели.
12. 08-01-122/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
13. 08-01-123/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предварително съгласие за промяна на предназначението на пасище, мера за неземеделски нужди, в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана.
14. 08-01-124/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно протест срещу решение №1032 от Протокол №41/28.02.2019 г.
15. 08-01-125/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предварително съгласие за промяна на предназначението на части от поземлени имоти за неземеделски нужди, в землището на с. Доктор Йосифово, община Монтана и за учредяване на ограничени вещни права и сервитути.
16. 08-01-126/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) І от кв. 7, по регулационния план на Нова промишлена зона (НПЗ)-гр. Монтана.
17. 08-01-127/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на водопроводно и канализационно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот общинска собственост.
18. 08-01-128/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Болярска” №22.
19. 08-01-129/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Болярска” №24.
20. 08-01-130/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонениe през имот публична общинска собственост.
21. 08-01-131/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Проф. Д-р Цветан Вълов” №12.
22. 08-01-132/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
23. 08-01-133/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
24. 08-01-134/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
25. 08-01-135/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
26. 08-01-139/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на кабелна мрежа за пренос на данни през имоти публична общинска собственост.
27. 08-01-140/15.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за улично пространство между ОТ 87-88-84-83-67-68-89 и УПИ ІІІ в кв. 17 по действащия подробен устройствен план на с. Сумер, община Монтана.
28. 08-01-141/16.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ VІІ, кв. 281 и част от улично пространство на ул. „Иван Давидков” с ОТ 1218 - ОТ 1219, по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
29. 08-01-143/20.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за част от улично пространство между ОТ 20-21-22-23-24 и УПИ І265 в кв. 48 по действащия подробен устройствен план на с. Крапчене, община Монтана.
30. 08-01-145/28.05.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и „Монтана АТ” ЕООД в урегулиран поземлен имот /УПИ/ V, кв. 166 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, чрез продажба на общинската част.
31. 08-01-114/22.04.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предложение за награждаване с Почетния знак на община Монтана.
32. Питания

Целият документ /Протокол № 44 от 2019 г./ можете да прочетете тук.
 
публикувано от Монтана-днес на: 31-05-2019   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Къща - 30000 BGN - с. Комарево
Дава под наем Хотел - 1 BGN - с. Гаврил Геново
Продава Двустаен - 67000 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Двустаен - 350 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 60 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Предлагам ремонт на покриви мазилка шпакловка и други
 
  Наемаме жена за гледане на болна баба намираща се на се
 
  Извършва ремонти на вертикални хладилни витрини
 
 
 

Анекдот

 
Нова религиозна секта в България "Свидетелите на НОИ". Вървят и питат:
- Вярвате ли, че ще доживеете до пенсия?!
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.0495s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник