монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
11 декември 2019 г.

обратна връзка
Фризьорски салон Жени стил
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
11.12.1941 г.
Германия и Италия обявяват война на САЩ
 

Кой е тук

 
Анонимни: 17
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 23 юли 2019 г. /вторник/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-176/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно придобиване на безвъзмездно право на управление върху имот – публична държавна собственост.
2. 08-01-149/13.06.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана относно, приемане на Наредба за допълнение на Наредба за организация на предучилищното образование в община Монтана, приета с Решение № 305/27.10.2016 г., изм. с Решение № 1021/28.02.2019 г. на Общински съвет Монтана.
3. 08-01-159/21.06.2019 год. Докладна записка от Камелия Трифонова – Заместник председател на Общински съвет Монтана, относно приемане на Правилник за организацията, дейността и управле¬ние¬то на Фонд за предоставяне на еднократна и безвъзмездна финансова помощ на млади лица до 35 години включително, за започване на самостоятелен бизнес на територията на община Монтана.
4. 08-01-166/05.07.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно отчет за дейността на Общински съвет – Монтана и неговите комисии за периода от 01.01.2019г. до 30.06.2019г.
5. 08-01-165/05.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно командировки за II-ро тримесечие на 2019 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана.
6. 08-01-177/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно актуализация на бюджета на община Монтана за 2019 год. по функции, дейности и параграфи.
7. 08-01-188/12.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предоставяне за безвъзмездно управление и стопанисване товарен автомобил – пежо партнер на КЗСУ „Св. Мина”, гр. Монтана.
8. 08-01-189/12.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно промяна на Решение № 596 от Протокол № 24/14.09.2017г., относно промяна в условията на получен кредит № 914/18.09.2017 г. от фонд „Флаг” за мостово финансиране при изпълнение на проект: „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-1.026-0002-C01, № РД-02-37-264, сключен на 21.11.2016 г. между община Монтана и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
9. 08-01-170/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2019 г.
10. 08-01-171/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2019 г.
11. 08-01-172/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2019 г.
12. 08-01-173/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Център по дентална медицина №1” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2019 г.
13. 08-01-174/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно информация за дейността на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2019 г.
14. 08-01-175/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно изменение и допълнение на общинска транспортна схема.
15. 08-01-191/15.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане решение на извънредно Общото събрание на съдружниците в „МОНТАНА СПОРТ ИНВЕСТ” ООД, гр. Монтана.
16. 08-01-192/15.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно допълване на предмета на дейност на „Технологичен парк“ ЕООД.
17. 08-01-162/04.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно прехвърляне на общинско жилище в общинския жилищен фонд от резервни жилища в жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
18. 08-01-163/04.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Николово, община Монтана.
19. 08-01-164/04.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на електропроводно отклонениe през имоти публична общинска собственост.
20. 08-01-167/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
21. 08-01-178/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
22. 08-01-179/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
23. 08-01-180/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
24. 08-01-181/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
25. 08-01-182/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
26. 08-01-183/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно промяна на регулационните граници между УПИ ІII и УПИ ІV в кв. 36 по действащия подробен устройствен план на с. Горно Церовене, община. Монтана
27. 08-01-184/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в ж.к. „Младост“, гр. Монтана.
28. 08-01-185/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в ж.к. „Младост“, гр. Монтана.
29. 08-01-186/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в ж.к. „Младост“, гр. Монтана.
30. 08-01-190/15.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация/ПУП-ПР/ и подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за кв. 206 и кв. 365, по действащия подробен устройствен план на ж.к. Младост-1, гр. Монтана, одобрен със заповед №740/10.07.1997 г.
31. 08-01-169/08.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.18.444 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта за промяна на предназначението на земеделска земя в „За вилно строителство” и да се предвиди ниско застрояване.
32.Питания
 
публикувано от Монтана-днес на: 17-07-2019   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Двустаен - 66000 BGN - гр. Монтана
Продава Офис - 66000 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 73000 BGN - гр. Монтана
Продава Многоставен - 145000 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Офис - 900 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Изваршваме ремонтни дейности покриви хидро и топло изол
 
  Сервиз Монтана театъра ремонт мобилни телефони и таблет
 
  CORAL - Препарат за почистване и поддържанe на кожен сало
цена: 7.99 лв.
 
 
 

Анекдот

 
Нова религиозна секта в България "Свидетелите на НОИ". Вървят и питат:
- Вярвате ли, че ще доживеете до пенсия?!
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.0262s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник