монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
20 януари 2020 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
20.1.1600 г.
Инквизицията признава Джордано Бруно за еретик.
 

Кой е тук

 
Анонимни: 9
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 12 септември 2019 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:

1. 08-01-228/26.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане отчета за изпълнение на бюджета на Община Монтана към 30.06.2019 г.
2. 08-01-226/26.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно промяна на Решение № 928 от Протокол № 37/25.10.2018г., относно промяна в условията на получен кредит № 1027/13.11.2018 г. от фонд „Флаг” за мостово финансиране при изпълнение на проект: „Модерни­зира­не на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование” по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-1.026-0001-C01, № РД-02-37-14, сключен на 02.02.2018 г. между община Монтана и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
3. 08-01-227/26.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно ползване на Средства от фонд „Флаг” за финансиране на собствен принос и наложени финансови корекции при изпълнение на проект „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование “, Договор № BG16RFOP001-1.026-0001-C01
4. 08-01-225/26.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства.
5. 08-01-201/31.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, спорта и спортно – туристическата дейност в община Монтана
6. 08-01-219/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно разрешение за формиране на групи в детски градини и паралелки в училища с брой деца/ученици под нормативите за минимален брой и предложение до Регионално управление на образованието - Монтана за разрешение за формиране на паралелка под 10 ученици в общинско училище.
7. 08-01-204/19.08.2019 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за кмет на Община Монтана, относно възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) за управление на „Домашен социален патронаж” - гр. Монтана,ул. „Александър Батенберг” № 38, по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година, финансирана от ЕСФ.
8. 08-01-187/10.07.2019 год. Докладна записка от група съветници, относно изменение на Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Монтана, приет с Решение № 103/25.02.2016г., изменена с решение №1129/27.06.2019г.
9. 08-01-205/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно намаление на първоначалната цена на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 48489.5.408 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, находящ се на ул. „Проф. Д-р Цветан Вълов” №12.
10. 08-01-206/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно намаление на първоначалната цена на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 48489.14.1032 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.
11. 08-01-207/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно намаление на първоначалната цена на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 48489.14.1033 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.
12. 08-01-208/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно намаление на първоначалната цена на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 48489.14.1035 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.
13. 08-01-209/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в Нова промишлена зона (НПЗ), гр. Монтана.
14. 08-01-210/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в Нова промишлена зона (НПЗ), гр. Монтана.
15. 08-01-211/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана на ул. „Марица” №17.
16. 08-01-212/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно съгласие за промяна начина на трайно ползване за други земеделски нужди на земеделски имот с начин на трайно ползване пасище в землището на гр. Монтана.
17. 08-01-213/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за част от улично пространство между ОТ 161 и ОТ 162 и УПИ І569 в кв. 42 по действащия подробен устройствен план на с. Белотинци, община Монтана.
18. 08-01-214/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно настаняване на пчелни семейства върху земеделска земя от общинския поземлен фонд.
19. 08-01-215/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
20. 08-01-216/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
21. 08-01-217/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
22. 08-01-221/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на кабелна мрежа за изграждане на оптична свързаност Монтана – Берковица, през имоти публична общинска собственост.
23. 08-01-222/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
24. 08-01-229/28.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ от кв. 179, по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, одобрен със заповед №445/26.02.1991 г.
25. 08-01-230/28.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно опрощаване и отписване от счетоводните регистри на община Монтана на несъбираеми общински вземания.
26. 08-01-232/29.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно обявяване за частна общинска собственост на проектен поземлен имот с идентификатор 48489.5.663, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана и прекратяване на съсобственост между община Монтана и „Ахат инвест” ЕООД, гр. Монтана в новообразуван урегулиран поземлен имот (УПИ) V в кв. 174 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
27. 08-01-233/29.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно обявяване за частна общинска собственост на проектен поземлен имот с идентификатор 48489.5.656, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана и прекратяване на съсобственост между община Монтана и „Перфект Ауто Плюс” ЕООД, гр. Монтана в новообразуван урегулиран поземлен имот (УПИ) II в кв. 174 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
28. 08-01-241/29.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ V, УПИ VІ в кв. 205, УПИ ХХVІІІ, кв. 8 и част от улично пространство на ул. „Иван Давидков” с ОТ 1245 – 1244 и ОТ 1246-1247, по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
29. 08-01-242/29.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ в кв. 204 и част от улично пространство на ул. „Иван Давидков” с ОТ 1246-1658-1656-123, по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
30. 08-01-243/29.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и „Металстрой инженеринг 95” ЕООД в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ, кв. 281 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана, чрез продажба дела на община Монтана.
31. 08-01-244/02.09.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост в с. Вирове, общ. Монтана.
32. 08-01-245/02.09.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на електропроводно и водопроводно отклонение и сервитут от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за захранване на обект „Винарна“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 03201.130.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Безденица, община Монтана, през поземлени имоти – публична общинска собственост в землището и в регулацията на с. Безденица, община Монтана.
33. 08-01-246/02.09.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 10 и част от уличното пространство на ул. „Индустриална” между ОТ 1666-18-19 по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона (СПЗ) гр. Монтана.
34. 08-01-247/02.09.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за терен до кв. 10 и улично пространство с ОТ 9058-65, по регулационния план на Нова промишлена зона /НПЗ/ - гр. Монтана.
35. 08-01-199/24.07.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Монтана, приета с Решение № 1366 /23.07.2015г., изменена с решение № 231 /26.07.2016г., на Общински съвет Монтана
36. 08-01-218/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.30.401 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Герана за промяна на предназначението на земеделска земя в „За обществено обслужване - автосервиз”.
37. 08-01-223/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за части от поземлени имоти с идентификатори 21840.147.4, 21840.147.6 и 21840.147.674 по кадастралната карта/КК/ на с. Доктор Йосифово, общ. Монтана, за промяна предна­зна­че­нието на земеделска земя в „за добив на варовици”.
38. 08-01-224/23.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.220.468 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Парта, за промяна предназначението на земеделска земя в „за вилно строителство”.
39. 08-01-231/29.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно вземане на решение за използване на част от натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за осигуряване на капиталов трансфер за Регионално депо ЕООД-Монтана за закупува­не от търговското дружество на сметосъбиращ автомобил при условията на финансов лизинг.
40. 08-01-234/29.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно одобряване на частично изменение (ЧИ) на общия устройствен план на общината (ОУПО) с териториален обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03201.130.18 по кадастралната карта (КК) на с. Безденица, община Монтана.
41. 08-01-235/29.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 670.585 по плана на новообразуваните имоти на местност Парта, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, община Монтана, код по ЕКАТТЕ 22040 за промяна на предназначението на земеделска земя в „За вилно строителство”.
42. 08-01-236/29.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 670.525 по плана на новообразуваните имоти на местност Парта, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, община Монтана, код по ЕКАТТЕ 22040 за промяна на предназначението на земеделска земя в „За вилно строителство”.
43. 08-01-237/29.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.170.661 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта за промяна на предназначението на земеделска земя в „За вилно строителство” и да се предвиди ниско застрояване.
44. 08-01-238/29.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.599 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Пръчов дол за промяна на предназначението на земеделска земя в „За жилищно строителство” и да се предвиди ниско застрояване.
45. 08-01-239/29.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.27.806 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Семчова круша за промяна на предназначението на земеделска земя в „За вилно строителство” и да се предвиди ниско застрояване.
46. 08-01-240/29.08.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.30.3 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Герана за промяна на предназначението на земеделска земя в „За обществено обслужване автокъща и автосервиз” и да се предвиди ниско застрояване.
47. 08-01-248/03.09.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура – довеждащ водопровод и електропровод от улица с ОТ 4 – ОТ 50 до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03201.130.18 по ка­да­стралната карта (КК) на с. Безденица, общ. Монтана през ПИ публична общинска собственост и ПИ частна собственост по КК на с. Безденица, общ. Монтана.
48. Питания

 
публикувано от Монтана днес на: 06-09-2019   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Етаж от къща - 55000 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Тристаен - 500 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 76500 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 78000 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Магазин - 1000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Продавам работещ хранителен магазин 150 кв м с Нотариа
цена: 0.00 лв.
 
  Продавам апартамент 110 кв м в кв Изгрев Състоящ се
цена: 89000 лв.
 
   Спешно продавам велосипед градски 26 цола в много доб
цена: 100 лв.
 
 
 

Анекдот

 
Нова религиозна секта в България "Свидетелите на НОИ". Вървят и питат:
- Вярвате ли, че ще доживеете до пенсия?!
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.0263s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник