монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
01 април 2020 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
интервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
1.4.1875 г.
За първи път в английския вестник “Таймс” е публикувана седмична метеорологична прогноза.
 

Кой е тук

 
Анонимни: 14
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 3
 
Заседание на Общински съвет
Протокол № 3

На 19.12.2019 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 32 общински съветници. В заседанието взеха участие и:
Г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
г-н Станислав Станоев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Тихомир Антонов – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Красимир Иванов – Директор Дирекция „АПИО” при Община Монтана
г-жа Силвия Василева – Директор Дирекция „ФСД” при Община Монтана
г-жа Детелинка Рангелова – Директор Дирекция „ТУС” при Община Монтана
г-н Деян Димитров – Директор Дирекция „ЕИИР” при Община Монтана
г-н Александър Герасимов – Директор Дирекция „ХД” при Община Монтана
г-жа Юлия Илиева – Главен счетоводител на Община Монтана
г-жа Мариела Живкова – Управител на „РДО-Монтана” ЕООД

Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, г-н Христо Кастрев – Заместник председател на ОбС Монтана и г-жа Иванка Делева – Заместник председател на Общински съвет Монтана при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-332/09.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предложение за съфинансиране на обект: Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла №2, гр. Монтана” по проект „Красива България” през 2020 г.
2. 08-01-259/07.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно Наредба за реда и условията за настаняване и ползване на социални жилища в Община Монтана по проектно предложение „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на ж.к. „Младост”, гр. Монтана”.
3. 08-01-298/06.12.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов, относно избиране членове на комисии, предвидени в правилници и наредби на Общински съвет Монтана.
4. 08-01-299/06.12.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов, относно определяне представител на Общински съвет Монта¬на в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
5. 08-01-334/11.12.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов, относно членуване в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.
6. 08-01-295/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана, относно прехвърляне на общинско имущество от баланса на ДГ №4 „Калинка” – гр. Монтана в баланса на Кметство Винище.
7. 08-01-296/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно вземане на решение за закупуване от община Монтана на сметосъбиращ автомобил при условията на финансов лизинг с част от натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
8. 08-01-297/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков- Кмет на Община Монтана, относно прехвърляне на общинско имущество от баланса на ДГ №3„Буратино” – гр. Монтана в баланса на Кметство Горно Церовене.
9. 08-01-331/09.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно вътрешно разместване по бюджета на община Монтана за 2019г. по функции, дейности и параграфи.
10. 08-01-285/18.11.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на план - сметка включваща необходимите разходи за дейностите по третиране на битови отпадъци и почистване на площи за обществено ползване и определяне годишен размер на такса за битови отпадъци за 2020 год.
11. 08-01-290/02.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.200.311 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Парта, за промяна предназначението на земеделска земя в „за вилно строителство”.
12. 08-01-291/02.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.580 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Пръчов дол за промяна на предназначението на земеделска земя в „За жилищно строителство” и да се предвиди ниско застрояване.
13. 08-01-292/02.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.220.394 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта за промяна на предназначението на земеделска земя в „За вилно строителство” и да се предвиди ниско застрояване.
14. 08-01-293/02.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.26.861 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Пръчов дол за промяна на предназначението на земеделска земя в „За жилищно строителство” и да се предвиди ниско застрояване.
15. 08-01-294/02.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48489.26.615 и 48489.26.616 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Пръчов дол за промяна на предназначението на земеделска земя в „За жилищно строителство” и да се предвиди ниско застрояване.
16. 08-01-301/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно запазване на строежи с временен устройствен статут, изградени по реда на отменената ал. 4 на чл. 120 от Правилника за прилагане на Закона за териториалното и селищно устройство, върху земя – общинска собственост.
17. 08-01-302/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
18. 08-01-303/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно прехвърляне на общински жилища в общинския жилищен фонд от ведомствени жилища в жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
19. 08-01-304/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно прекратяване на съсобственост между община Монтана и Георги Георгиев, чрез продажба дела на община Монтана.
20. 08-01-305/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
21. 08-01-306/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
22. 08-01-307/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
23. 08-01-308/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
24. 08-01-309/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
25. 08-01-310/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
26. 08-01-311/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
27. 08-01-312/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
28. 08-01-313/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
29. 08-01-314/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
30. 08-01-315/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
31. 08-01-316/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
32. 08-01-317/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
33. 08-01-318/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
34. 08-01-319/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
35. 08-01-320/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
36. 08-01-321/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
37. 08-01-322/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
38. 08-01-323/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
39. 08-01-324/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
40. 08-01-325/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
41. 08-01-326/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване за обект: „Сграда с магазини и кафе – аперитив в имот с идентификатор 48489.13.474 по кадастралната карта на гр. Монтана, УПИ XI, кв. 360, ж.к. „Младост – 1“, бул. „Трети март“ 137, гр. Монтана“, през поземлени имоти – общинска собственост.
42. 08-01-327/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно промяна на кадастралните граници между поземлени имоти с идентификатори 48489.1.1169 и 48489.1.976 по КККР на гр. Монтана.
43. 08-01-328/06.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в Нова промишлена зона (НПЗ), гр. Монтана
44. 08-01-333/11.12.2019 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ в кв. 7 от улица с ОТ 1659 – ОТ 1660 - част от уличното пространство на ул. „Индустриална” по действащия подробен устройствен план на Стара промишлена зона (СПЗ) гр. Монтана.
45. Питания

Целият документ /Протокол № 3 от 2019 г./ можете да прочетете тук.
 
публикувано от Монтана-днес на: 27-12-2019   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Тристаен - 70000 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Двустаен - 300 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 92000 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 67000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 25000 BGN - с. Сумер
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Детективска Агенция Инкогнито предлага професионални де
цена: 1 лв.
 
   НОВА ТОП ОФЕРТА АГЕНЦИЯ ЛУИС КОНСУЛТ' &
цена: 70000 лв.
 
   НОВА ТОП ОФЕРТА АГЕНЦИЯ ЛУИС КОНСУЛТ' �
цена: 70000 лв.
 
 
 

Анекдот

 
Нова религиозна секта в България "Свидетелите на НОИ". Вървят и питат:
- Вярвате ли, че ще доживеете до пенсия?!
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.043s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник