монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
06 юли 2020 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
6.7.1868 г.
Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа минава Дунав при с. Вардим, Свищовско
 

Кой е тук

 
Анонимни: 11
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 30 януари 2020 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-21/17.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно придобиване на безвъзмездно право на управление върху имот – публична държавна собственост.
2. 08-01-24/20.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно кандидатстване на община Монтана за подмяна на осветители за външно изкуствено осветление в гр. Монтана, по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, част от Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2014-2021, чрез Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ - BGENERGY-2.001
3. 08-01-3/10.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно отчет на изпълнението на Общински план за младежта за 2019 г. и приемане на Общински план за младежта за 2020 г. в община Монтана
4. 08-01-4/10.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на годишна програма за 2020 г. за развитие на читалищната дейност.
5. 08-01-5/16.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на „Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление в община Монтана за 2019 година“.
6. 08-01-6/16.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост в община Монтана за мандат 2019 – 2023 година“.
7. 08-01-7/16.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Монтана за 2020 година“.
8. 08-01-13/16.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно разпределение на преходния остатък от 2019 г.
9. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на общински бюджет за 2020 година.
10. 08-01-2/09.01.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов, относно отчет за дейността на Общински съвет – Монтана и неговите комисии за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.
11. 08-01-29/22.01.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов, относно промяна в размера на възнаграждението на общинските съветници за участие в заседания и комисии на Общинския съвет Монтана.
12. 08-01-30/22.01.2020 год. Докладна записка от Станимир Стоев – Общински съветник в Общински съвет Монтана, относно промяна в размера на възнаграждението на председателя и заместник председателите на Общинския съвет Монтана.
13. 08-01-27/22.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно промяна на Решение № 596 от Протокол № 24/14.09.2017г. и Решение №1144 от Протокол №47/23.07.2019 г., поради промяна в условията на получен кредит № 914/18.09.2017 г. от фонд „Флаг” за мостово финансиране за изпълнение на проект: „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-1.026-0002-C01, № РД-02-37-264, сключен на 21.11.2016 г. между община Монтана и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
14. 08-01-20/17.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно одобрение на проектодоговор за учредяване на възмездно право на прокарване за изграждане на подземно кабелно трасе, захранване и прокарване на отклонение до електромер на разпределително табло НН на територията на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана.
15. 08-01-8/16.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
16. 08-01-10/16.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на пристрояване на нежилищна сграда, собственост на „ЛАРГО ГРУП” ООД, гр. Монтана
17. 08-01-11/16.01.2020 год.
Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно застраховане на застроени имоти - частна общинска собственост
18. 08-01-12/16.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на гр. Монтана
19. 08-01-22/17.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на поземлен имот – частна общинска собственост в Нова промишлена зона (НПЗ), гр. Монтана
20. 08-01-14/17.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за частично изменение (ЧИ) на общ устройствен план на община (ОУПО) Монтана за поземлени имоти/ПИ/ с идентификатори 48489.27.780 и 48489.27.208 и подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 48489.27.208 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Велина бабка за промяна на предназначението на земеделска земя в „за жилищно застрояване” и да се предвиди ниско застрояване.
21. 08-01-15/17.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.32.157 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Под червенеца, за промяна предназначението на земеделска земя в „за автокъща”.
22. 08-01-16/17.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.170.70 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Парта, за промяна предназначението на земеделска земя в „за вилно строителство”.
23. 08-01-17/17.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.27.19 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Семчова круша, за промяна предназначението на земеделска земя в „за вилно строителство” и се предвиди ниско застрояване.
24. 08-01-18/17.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане и одобрение на инвестициите за 2019 г. направени в активи общинска собственост от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана („ВиК”), които са завършени след 31.07.2019 г., след което активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК – Монтана на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана (АВиК-Монтана) и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащият оператор „ВиК” ООД Монтана чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора от 31.03. 2016 г.
25. 08-01-19/17.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно поправка на решение №43 от протокол 3/19.12.2019 г. на Общински съвет Монтана.
26. 08-01-26/22.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно Заличаване на ХГ „Кирил Петров“, като самостоятелен юридически субект в регистър БУЛСТАТ.
27. Питания
 
публикувано от Монтана-днес на: 24-01-2020   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Къща - 220000 BGN - гр. Монтана
Продава Етаж от къща - 90000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 100000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 120000 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 67000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Работа в Австрия за болногледачки и Мед сестри с добър
цена: 2400 лв.
 
  Давам 2 стаи под наем за ученици с баня и тоалетна в
цена: 120 лв.
 
  Продавам неизползван лаптоп Lenovo V110 15 6" (39
цена: 200 лв.
 
 
 

Анекдот

 
Нова религиозна секта в България "Свидетелите на НОИ". Вървят и питат:
- Вярвате ли, че ще доживеете до пенсия?!
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.0253s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник