монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
03 юни 2020 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
3.6.1098 г.
След петмесечна блокада кръстоносците превземат Антиохия.
 

Кой е тук

 
Анонимни: 20
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет - Монтана Протокол № 5
 
Заседание на Общински съвет
Протокол № 5

На 27.02.2020 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Младежкия дом се проведе заседание на Общински съвет Монтана. В работата на заседанието взеха участие 32 общински съветници. В заседанието взеха участие и:
Г-н Златко Живков – Кмет на Община Монтана
г-н Тихомир Антонов – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Диман Георгиев – Зам.-кмет на Община Монтана
г-н Красимир Иванов – Директор Дирекция „АПИО” при Община Монтана
г-жа Детелинка Рангелова – Директор Дирекция „ТУС” при Община Монтана
г-жа Соня Тодорова – Директор Дирекция „ОС” при Община Монтана
г-н Деян Димитров – Директор Дирекция „ЕИИР” при Община Монтана
г-н Александър Герасимов – Директор Дирекция „ХД” при Община Монтана
г-н Красимир Иванов – Директор Дирекция „АПИО” при Община Монтана
г-жа Мая Райкова – Гл. експерт в Община Монтана
Заседанието беше открито и ръководено от инж.Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, д-р Христо Кастрев – Заместник председател на ОбС Монтана и г-жа Иванка Делева – Заместник председател на Общински съвет Монтана при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. 08-01-25/20.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно промяна в Статута на Национална изложба биенале „Тенец”
2. 08-01-34/07.02.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно промяна на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Монтана.
3. 08-01-35/07.02.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно Предложение за избор и състав на Местната комисия по чл.8 от ЗУПГМЖСВ.
4. 08-01-37/11.02.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана.
5. 08-01-50/20.02.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно определяне на кандидати за съдебни заседатели на Окръжен съд – Монтана.
6. 08-01-31/27.01.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана, приета с Решение №426/05.03.2003 г.
7. 08-01-38/13.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 48489.32.412 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Под червенеца, за промяна предназначението на земеделска земя в „за автокъща”.
8. 08-01-46/14.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.30.3 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Герана за промяна на предназначението на земеделска земя в „За обществено обслужване, автокъща, автосервиз и трафопост” и да се предвиди ниско застрояване.
9. 08-01-47/14.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.30.355 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Герана за промяна на предназначението на земеделска земя в „За обществено обслужване, автокъща и автосервиз” и да се предвиди ниско застрояване.
10. 08-01-48/14.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) и Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.2.659 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана за промяна на начина на трайно ползване от „Рибарник” в „Предприятие за преработка на риба и рибни продукти“ и да се предвиди ниско свободно застрояване.
11. 08-01-36/10.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно удължаване срока на договора за възлагане на управление на управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД, гр. Монтана.
12. 08-01-45/14.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно прехвърляне собствеността в полза на Община Монтана на съществуващите елементи на техническата инфраструктура, захранващи имотите на „Технологичен парк“ ЕООД гр. Монтана.
13. 08-01-39/13.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ ІІ, кв. 339 и част от от улично пространство с ОТ 1338 – ОТ 1339, по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
14. 08-01-40/13.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана, ул. „Тинтява” №6.
15. 08-01-41/13.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана
16. 08-01-42/13.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател
17. 08-01-43/13.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно промяна границата между урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ и УПИ ІV в кв. 121 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
18. 08-01-44/13.02.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно определяне на пасища и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на община Монтана за общо и индивидуално ползване по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020/2021 година и приемане на годишен план за паша.
19. Питания

Целият документ /Протокол № 5 от 2020 г./ можете да прочетете тук.
 
публикувано от Монтана-днес на: 04-03-2020   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Магазин - 26000 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Двустаен - 290 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 67000 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 55000 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 60000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Персонал за продажба на сладолед Над 18 години ! Т
 
  Семейство търси да наеме двустаен апартамент или самост
цена: 250 лв.
 
  Извършване на всякакъв вид ремонтни услуги Замазки ш
 
 
 

Анекдот

 
Нова религиозна секта в България "Свидетелите на НОИ". Вървят и питат:
- Вярвате ли, че ще доживеете до пенсия?!
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.0232s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник