монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
08 август 2020 г.

обратна връзка
Фризьорски салон Жени стил
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
8.8.1937 г.
Роден американският театрален и филмов актьор Дъстин Хофман, носител на ”Оскар” за филмите ”Крамър срещу ...
 

Кой е тук

 
Анонимни: 10
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 23 юли 2020 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-130/11.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно промяна в Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии на ученици с изявени дарби от Община Монтана.
2. 08-01-152/24.06.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана.
3. 08-01-181/13.07.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на доклад за осъществените читалищни дейности през 2019 год. на читалищата в Община Монтана.
4. 08-01-182/13.07.2020 год. Доклад от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно отчета за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.
5. 08-01-183/13.07.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно одитирания от Сметна палата годишен финансов отчет за 2019 г. и Одитен доклад №0100314419 за заверка на ГФО на община Монтана
6. 08-01-184/13.07.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно командировки към II-ро тримесечие на 2020 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана
7. 08-01-185/13.07.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно актуализация на бюджета на община Монтана за 2020г. по функции, дейности и параграфи.
8. 08-01-186/13.07.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно поемане на общински дълг за собствено участие за изпълнение на проект “Основен ремонт, обновяване и енергийна ефиктивност на културни институции – Народно читалище „Разум”, гр. Монтана”
9. 08-01-154/07.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно кандидатстване за кредит на „СМТЛ №1 ” ЕООД гр. Монтана.
10. 08-01-155/07.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно информация за дейността на „Технологичен парк” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2020 г.
11. 08-01-156/07.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно информация за дейността на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2020 г.
12. 08-01-157/07.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно информация за дейността на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2020 г.
13. 08-01-158/07.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно информация за дейността на„Самостоятелна медико-техническа лаборатория №1” ЕООД гр. Монтана през първо полугодие на 2020 г.
14. 08-01-172/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно предложение за изменение на Учредителния акт на „Технологичен парк“ ЕООД гр. Монтана, ЕИК 201070594
15. 08-01-159/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
16. 08-01-160/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
17. 08-01-161/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
18. 08-01-162/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
19. 08-01-163/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно поправка на решение №117 от протокол №5/27.02.2020 г. на Общински съвет гр.Монтана
20. 08-01-164/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от улично пространство на ул.”Д-р Иван Каменов” между ОТ 1476-1479-1477-1478 по действащия подробен устройствен план на VIII микрорайон гр.Монтана.
21. 08-01-165/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ IV в кв.343 и част от улично пространство на ул. „Жеравица” с ОТ 992, 993, 994, 995 и 996 по действащия подробен устройствен план на ж.к.”Парта” гр. Монтана.
22. 08-01-166/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно учредяване право на строеж в поземлен имот с идентификатор 48489.9.385 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана за изграждане на плътна ограда.
23. 08-01-167/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно продажба на общинско жилище на наемател.
24. 08-01-168/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно предварително съгласие за промяна на предназначението на пасища и ливада за неземеделски нужди в землището на с. Крапчене, община Монтана за изграждане на депо за строителни отпадъци.
25. 08-01-169/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно върнато за ново обсъждане решение №199 от протокол №10/30.06.2020 год.
26. 08-01-170/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Смоляновци, община Монтана.
27. 08-01-171/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1547 от 01.07.2020г., относно продажба на имот – частна общинска собственост.
28. 08-01-180/13.07.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно актуализация на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 година“.
29. 08-01-173/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относнодаване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ.
30. 08-01-174/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 48489.4.373 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Лъката, за промяна предназначението на земеделска земя в „За обществено-обслужващи дейности и автомивка” за разширението на ПИ с идентификатор 48489.4.372.
31. 08-01-175/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задания по чл. 125 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за изработване на проект за частично изменение /ЧИ/ на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Монтана и проект за подробен устройствен план-план за застрояване и за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 39503.121.81, 39503.121.85, 39503.121.86, 39503.121.358 и част от 39503.121.297 по кадастралната карта на с. Крапчене, община Монтана, област Монтана и обединяването им в един имот с конкретно предназначение „Депо за строителни отпадъци“, община Монтана и да се предвиди ниско свободно застрояване.
32. 08-01-176/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за улица с ОТ 1064-1065-1067-64-1066-33-34-35-46-1084-1083-244-1078-246-254-255-257-258 /представляваща бул. „Генерал Арнолди“ от кръстовищата с ул. „Св. Патриарх Евтимий“ до бул. „Парта“/ по действащия ПУП на ж. к. „Младост 1“, гр. Монтана, като част от комплексен проект за инвестционна инициатива.
33. 08-01-177/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно поправка на т. 1 от решение № 197 от протокол № 10/30.06.2020 г. на Общински съвет Монтана.
34. 08-01-178/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно именуване на улица в гр. Монтана, Община Монтана.
35. 08-01-179/09.07.2020 год. Докладна записка от Тихомир Антонов – за Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 70113.179.15, 70113.179.16 и 70113.179.17 по кадастралната карта (КК) на с. Студено буче, местност Говежди дол за обединяването им в един и определяне на двор за застрояване с отреждане „За ловен заслон, посетителски и нформационен център”.
36. Питания
 
публикувано от Монтана-днес на: 19-07-2020   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Двустаен - 67000 BGN - гр. Монтана
Продава Едностаен - 50000 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 50000 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Двустаен - 450 BGN - гр. Монтана
Продава Двустаен - 85900 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Давам магазин под наем 55квадрата Намира се в жк Плиска
цена: 500 лв.
 
  Вътрешни ремонти шпаклоки боя Вик инсталация ламинат ги
 
  Предлагам редене циклене лакиране на естествен паркет
 
 
 

Анекдот

 
Днес живеем в свят, в който храната е пълна с химия, но за това пък козметиката е фрашкана с авокадо, мед и всякакви витамини, и минерали! Eдна мисъл не ми дава мира: Що да не си намажа една филия с шампоан?
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   роwеrеd bу РНР-NUКЕ | SQL заявки:17 | време: 0.0239s  |  | статистикастатистика Tyxo | политика за използване на бисквитки | rss източник