монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
28 февруари 2021 г.

обратна връзка
Магазин "SILVER"
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
Google карта
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
28.2.1948 г.
Последните английски войници напускат Индия
 

Кой е тук

 
Анонимни: 14
Регистрирани: няма

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 29 октомври 2020 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-235/13.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно корекция на Решение № 223/23.07.2020г. за изпълнение на проект “Основен ремонт, обновяване и енергийна ефиктивност на културни институции – народно читалище „Разум”, гр. Монтана”              
2. 08-01-236/13.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно ползване на банков кредит (кредитна линия) за обезпечаване на временен недостиг на средства по бюджета на община Монтана
3. 08-01-237/13.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно командировки към III-то тримесечие на 2020 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана
4. 08-01-245/16.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно ползване на средства от фонд „Флаг” за покриване на собствения принос при изпълнение на Интегриран проект: „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух” по програма LIFE на Европейския съюз.
5. 08-01-219/08.09.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно промяна на Наредбата за упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества.
6. 08-01-200/25.08.2020 год. Докладна записка от Станислав Станоев – За Кмет на Община Монтана съгласно Заповед №1974 от 06.08.2020г., относно възлагане на имот на община Монтана от публичен изпълнител.
7. 08-01-217/08.09.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на територията на община Монтана.
8. 08-01-218/08.09.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
9. 08-01-222/12.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно актуализация на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 година“.
10. 08-01-223/12.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на електропроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през поземлен имот общинска собственост.
11. 08-01-224/12.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през поземлен имот общинска собственост.
12. 08-01-225/12.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Горно Церовене, община Монтана.
13. 08-01-226/12.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на строеж, върху поземлен имот с идентификатор 48489.13.293 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана за изграждане на два броя фундаменти на колони за укрепване на балкон.
14. 08-01-227/12.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
15. 08-01-228/12.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
16. 08-01-229/12.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
17. 08-01-230/12.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
18. 08-01-231/13.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
19. 08-01-232/13.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
20. 08-01-233/13.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
21. 08-01-234/13.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
22. 08-01-246/19.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
23. 08-01-247/19.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от улично пространство на ул.”Иван Давидков” с ОТ 1219, 1220, 1221 и 1222 по действащия подробен устройствен план на ж.к.”Младост”, гр.Монтана.
24. 08-01-249/19.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Монтана.
25. 08-01-238/13.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно одобряване на частично изменение (ЧИ) на общия устройствен план на общината (ОУПО) с териториален обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатори 48489.27.780 и 48489.27.208 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Велина бабка.
26. 08-01-239/13.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.170.252 по кадастралната карта (КК) на гр Монтана, местност Парта за промяна на предназначението на земеделска земя в „За вилно строителство” и да се предвиди ново ниско свободно застрояване.
27. 08-01-240/13.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.170.657 по кадастралната карта (КК) на гр Монтана, местност Парта за промяна на предназначението на земеделска земя в „За вилно строителство” и да се предвиди ново ниско свободно застрояване.
28. 08-01-241/13.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.170.658 по кадастралната карта (КК) на гр Монтана, местност Парта за промяна на предназначението на земеделска земя в „За вилно строителство” и да се предвиди ново ниско свободно застрояване.
29. 08-01-242/13.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 48489.1.926, 48489.1.1301 и 48489.1.1302 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Свинарска пътека, за промяна предназначението на земеделска земя на всички имоти „за паркинг, бензиностанция, автомивка и фотоволтаици”.
30. 08-01-243/13.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план /ПУП-ПП/ за кабелна захранваща линия НН 1кV през поземлени имоти/ПИ/ с идентификатори 48489.2.647, 48489.2.616 и 48489.2.654 по кадастралната карта/КК/ на гр. Монтана.
31. 08-01-244/16.10.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно поправка на Решение № 272 от протокол № 12/10.09.2020 год. на Общински съвет Монтана.
32. Питания
 
публикувано от Монтана-днес на: 23-10-2020   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Тристаен - 89000 BGN - гр. Монтана
Продава Четиристаен - 67000 BGN - гр. Монтана
Продава Четиристаен - 82000 BGN - гр. Монтана
Дава под наем Магазин - гр. Монтана
Дава под наем Тристаен - 400 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Търси се мед сестра пенсионер за работа в учебно заведе
 
  Продавам 1 бр 12 рамков кошер с магазин и рамки и 5
 
  Купувам тухлен апартамент около 50 - 60 кв м в идеале
 
 
 

Анекдот

 
Закони за работата:
1. Закон на Слаус: Ако вършиш някаква работа прекалено добре, няма да можеш да се отървеш от нея.
2. Закон на Франко за работното място: Ако харесваш онова, което правиш, вероятно го правиш погрешно.
3. Бюрократичен принцип на ...
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Враца On-Line | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   SQL заявки:17 | време: 0.0239s  | политика за използване на бисквитки | rss източник