монтана новините обяви форуми фирмен каталог справочник поздравления блог предстоящо промоции тъга игри мис фотогалерияинтервал
29 ноември 2021 г.

обратна връзка
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
регистрация | нова парола  име:  парола:  запомни:   
интервал
Агенция за недвижими имоти Луис Консултинтервал
Начало
Новините днес
Предстоящо
Фирмен каталог
Промоции
Малки обяви
Имоти Монтана
Публикуване на новина
Тъга
Блог
Поздравления
Готварска книга
Занимателно четиво
Фотогалерия
Анкети
Мис i-net Монтана
Мистър i-net Монтана
Флаш игри
Анекдоти
WEB Камери
Интернет радио
WEB Links каталог
Условия за ползване
Платени услуги
Обратна връзка
 
Live Internet Radio
Matelas
Online games
 

На днешният ден

 
29.11.1760 г.
Франция предава град Детройт на Великобритания.
 

Кой е тук

 
Анонимни: 20
Регистрирани:
 
01:stroikom81

Вот за нас в BGtop
 
интервал
 

регионални новини

 
 
Заседание на Общински съвет Монтана - Дневен ред
 
Заседание на Общински съвет На 28 януари 2021 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-12/12.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно подаване на проектно предложение от Община Монтана и одобряване на споразумение за сътрудничество с партньори по процедура BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
2. 08-01-18/14.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно разпределение на преходния остатък от 2020 г.
3. 08-01-17/14.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно командировки към IV-то тримесечие на 2020 г. на Кмета на Община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана.
4. 08-01-301/23.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на промяна в Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Монтана.
5. 08-01-4/07.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно удължаване срока на договора за възлагане на управление на Управителя на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана.
6. 08-01-298/22.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана.
7. 08-01-298-1/23.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана във връзка с подпомагане на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование.
8. 08-01-299/23.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата в община Монтана и на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на предучилищното образование в община Монтана.
9. 08-01-1/04.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно създаване на нова социална услуга „Асистенска подкрепа”, държавно – делегирана дейност.
10. 08-01-3/07.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на Годишната програма за 2021 г. за развитие на читалищната дейност.
11. 08-01-16/14.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно отчет на изпълнението на Общински план за младежта за 2020 г. и приемане на Общински план за младежта за 2021 г. в община Монтана.
12. 08-01-290/08.12.2020 год. Докладна записка от Параскева Анастасова – Общински съветник в Общински съвет Монтана, относно промяна в Наредба за отпускане на стипендии на студенти от Община Монтана
13. 08-01-300/23.12.2020 год. Докладна записка от Камелия Трифонова – Общински съветник в Общински съвет Монтана, относно изменение на Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на територията на Община Монтана.
14. 08-01-5/07.01.2021 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно отчет за дейността на Общински съвет Монтана и неговите комисии за периода от 01.07.2020г. до 31.12.2020г.
15. 08-01-291/09.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на територията на община Монтана.
16. 08-01-294/11.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
17. 08-01-7/07.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно изменение на решение №325 от протокол №14/26.11.2020г. на общински съвет гр. Монтана.
18. 08-01-8/11.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през поземлени имоти общинска собственост.
19. 08-01-9/11.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, през поземлени имоти общинска собственост.
20. 08-01-10/12.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно застраховане на застроени имоти - частна общинска собственост.
21. 08-01-14/14.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Монтана за 2021 година“.
22. 08-01-15/14.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане на „Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление в община Монтана за 2020 година“.
23. 08-01-6/07.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно приемане и одобрение на инвестициите, направени в актив общинска собственост от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана („ВиК”) за 2020 г., след което активите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК – Монтана на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана (АВиК-Монтана) и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащият оператор „ВиК” ООД Монтана чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора от 31.03. 2016 г
24. 08-01-11/12.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - гр. Монтана, изградените от Община Монтана за допълнително водоснабдяване на с. Долна Вереница активи и съоръжения - публична общинска собственост - ”Тръбен кладенец и оборудване към него – Долна Вареница”,, община Монтана за стопанисване, поддръжане, експлоатация както и за предостаянето на ВиК услуги на потребителите
25. 08-01-13/13.01.2021 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 48489.4.384 по кадастралната карта на гр. Монтана, местност Лъката, за промяна предназначението на земеделска земя в „За тирпаркинг и обществено обслужване”.
26. Питания
 
публикувано от Монтана-днес на: 21-01-2021   
 
Само регистрирани потребители могат да въведат коментар!
 
интервал
 
община Монтана
www.montana.bg
 
 

Последни Имоти

 
Продава Къща - 25000 EUR - с. Вирове
Продава Двустаен - 62000 BGN - гр. Монтана
Продава Тристаен - 105000 BGN - гр. Монтана
Продава Къща - 135000 BGN - гр. Монтана
Продава Едностаен - 68000 BGN - гр. Монтана
 
Агенция за недвижими имоти Луис Консулт
 

Последни обяви

 
  Издирва вижда чува заснема
цена: 1.00 лв.
 
  Вътрешни ремонти шпакловки боя гипс картон ВиК инсталац
 
  Продавам гора с програма за рязане на дърва за огрев в
цена: 11 лв.
 
 
 

Анекдот

 
Ако са те обидили, не давай воля на гнева си. Просто поеми дълбоко въздух, а после издишай и чуй сърцето си. Стреляй между двата удара.
 

Фотогалерия

 
 
 


© "Монтана днес"  
Нагоре

 
приятели: | Казанлък | Dalportal | Moreto.net | Безплатни авто обяви | Перник Днес | портал Казанлък | яицазимитпо лъгуг | ПЕС | Търговски център Монтана | Избори 2011 | Риба | Peşte | Hidden Object games online | Дървени играчки | Услуги с багер |

   SQL заявки:17 | време: 0.0268s  | политика за използване на бисквитки | rss източник