За нас

Преминете към новия сайт на Фирма „Фиш инвест” ООД

 

По ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” (2007-2013)г СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РИБАРСТВО Фирма ФИШ ИНВЕСТ ООД изгради садково стопанство в язовир Огоста

Риба за консумацияФирма ФИШ ИНВЕСТ ООД се занимава с рибовъдство от 1998 година. Вначалото започнахме с един язовир, взет на концесия . С годините постепенно разширихме дейността си, като наехме други язовири, закупихме рибовъдното стопанство в гр. Монтана. Взехме под наем и рибовъдното стопанство в гр. Брусарци. Така водните площи наети от фирмата достигнаха 2800 ДКА. С тези водоеми станахме най-големите производители на риба и зарибителен материал на видовете шаран, толстолоб, бял амур, бяла риба, щука в северозападна българия и едни от най-големите производители в страната.

Поради повишеното търсене и нужда от отглеждане на нови видове риба, предлагани целогодишно през 2012 година започнахме изграждане на пъстървово стопанство с люпилня в гр. Монтана, което достигна капацитет 300000(триста хиляди) кг годишно за консумация и 1500000 (един милион и петстотин хиляди) броя зарибителен материал, който напълно задоволява нуждите на стопанството.

През 2013 година по „Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата“ от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР РИБАРСТВО 2007-2013г“ СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РИБАРСТВО Фирма ФИШ ИНВЕСТ ООД изгради садково стопанство в язовир Огоста, намиращ се в град Монтана с 100 броя садки и капацитет 700 тона налична биомаса. С това фирмата цели разнообразяване на производството с нови видове риба, предлагани целогодишно, с които да излезе на нови пазари в страната и чужбина. За това влагаме големи усилия и средства в тази насока. В момента започваме интензивно отглеждане на европейси сом, есетра, чига, паструга, лин и американски ивичест костур. Рибата произведена в садковото стопанство е с идеални вкусови качества поради висококачествените фуражи с които храним и добрите условия, които предлага язовир Огоста.


Садково стопанство на ФИШ ИНВЕСТ ООД

Риба за консумация - промишлен риболов Риба Европейски сом Садково стопанство
Развъдник за риба Прясна риба Риба за консумация - продажби на едро
Прясна риба за консумация - продажба на едро Развъдник на Риба Прясна риба за Никулден - шаран, толстолоб, Бял амур
Риба - малки рибки Риба шаран, толстолоб, бял амур - продажби на едро Инсталация за развъждане на риба
Зарибителен материал-Монтана садки, развъдник за риба Риба за консумация, Фиш инвест Монтана
Рибарник за развъждане на риба Зарибител, Фиш инвест Монтана Боя за съоръжения за призводство на зарибителен материал.
Производство на зарибител. Ферма за рибопроизводство Отглеждане на зарибителен материал

Контакти:

Фирма „Фиш инвест” ООД – Монтана

Email: fish_invest@abv.bg

Тел: Пъстърва-0888 232 235 - Валентин Спасов

        Шаран-0888 751 561 - Кирил Рапонски

Зарибителен материал и riba | игри за момичета